Encontre amb Europa Central : La poesia i el poeta davant el món : els límits del compromís

From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès