Apel·les Mestres (1854-1936) : recital, cant i poemes

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/legalcode.ca | From: Arxiu de la paraula de l'Ateneu Barcelonès